Syror och skräppor

Skräppa med nyckelpiga

Skräppa med mognande frön. Bild: JumpStory

Namn: Syror och skräppor (Rumex)
Allergikategori: III
Blomningskategori: D/E
Antal arter: 23
Typarter: Gårdsskräppa (Rumex longifolius) och krusskräppa (R. crispus).
Blomningsperiod: juli-september

Utbredning: Gårdsskräppa förekommer i hela landet, krusskräppa i södra Sverige och längs Norrlandskusten.

Växtplats: Typarterna är vanliga på ganska näringsrik mark. Gårdar, vägkanter, vallar, betesmarker, skräpmark och stränder. Flertalet skräppor växer även i fuktig miljö såsom diken, vattendrag. En del syror trivs i mycket torra miljöer såsom på hällmark.

Övrigt: De största skräpporna kan nå en höjd på nära två meter, medan syrornas maximihöjd ligger på runt en meter.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter