Groblad och kämpar

Blommande svartkämpar

Svartkämpar är en ganska oansenlig art som växer i torra blomsterängar. Bild: JumpStory

Namn: Groblad och kämpar (Plantago)
Allergikategori: III
Blomningskategori: D/E
Antal arter: 8
Typarter: Gårdsgroblad (Plantago major), rödkämpar (P. media) och svartkämpar (P. lanceolata).
Blomningsperiod: Gårdsgroblad juni-september, rödkämpar maj-juli och svartkämpar maj-augusti.

Utbredning: Gårdsgroblad växer i hela landet utom i nordligaste Lappland och norra fjällkedjan. Rödkämpar förekommer upp till mellersta Norrland och svartkämpar till i höjd med Gävlebukten.

Växtplats: Gårdsgroblad är vanlig på öppen, mager, trampad och sliten mark. Vägkanter, körvägar, stigar, gårdsplaner, betesmark, rabatter och skräpmark.

Övrigt: Gruppen utgörs av lågväxta örter, som maximalt kan bli 50 cm höga.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter