Almar

Alm

Almlöv påminner mycket om hassellöv. Bild: JumpStory

Namn: Alm (Ulmus)
Allergikategori: III
Blomningskategori: B/C
Antal arter: 3
Artnamn: Skogsalm (Ulmus glabra), lundalm (U. minor) och vresalm (U. laevis)
Blomningsperiod: april-maj

Utbredning: Skogsalm är ganska vanlig i södra Sverige upp till Gävlebukten och finns även spridd i delar av Jämtland. Lundalm förekommer främst på Öland och Gotland och vresalm huvudsakligen på Öland.

Växtplats: Skogsalm växer på frisk, näringsrik, gärna stenig mulljord. Lövskogar, bryn, raviner, åstränder, grusgropar och vägkanter.

Övrigt: Almen blommar på bar kvist. Nötterna har vingar och är ätliga. De senaste årtiondena har almsjukan gått hårt åt almbestånden i Sverige.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter