Ambrosior

Ambrosia

Blommande ambrosia anses ge upphov till ovanligt allergiframkallande pollen. Bild: JumpStory

Namn: Ambrosia (Ambrosia)
Allergikategori: II
Blomningskategori: E
Antal arter: 3
Artnamn: Malörtsambrosia (Ambrosia artemisifolia), sträv ambrosia (A. coronopifolia) och hästambrosia (A. trifida)
Blomningsperiod: augusti-oktober

Utbredning: Malörtsambrosia är ganska sällsynt, tillfällig i södra Sverige och längs norrlandskusten, ofta insådd med fågelfrö. Sträv ambrosia är sällsynt och har rapporterats från två områden på västkusten. Hästambrosia är mycket sällsynt och har påträffats i Götalands kustområden.

Växtplats: Trädgårdar, hamnar, bangårdar, jordhögar och annan tillfällig mark.

Övrigt: Ambrosian är en invandrare från Nordamerika, och har pollen som anses vara bland de starkast allergiframkallande av alla pollenslag.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter