Hassel

Hasselbuske med hängen

Vissa år kan hasselbuskarna vara fulla med hängen. Bild: JumpStory

Namn: Hassel
Allergikategori: II
Blomningskategori: C
Antal arter: 1
Artnamn: Hassel (Corylus avellana).
Blomningsperiod: (januari) februari-april

Utbredning: Götaland och södra Svealand. Norrlandskusten upp till i höjd med Sundsvall.

Växtplats: Vanlig på mull- och näringsrik mark. Öppen skog, bryn, lundar, hagmark, bäckraviner och åssluttningar.

Övrigt: Hasseln är en buske och en av våra tidigast blommande arter. Från hasseln får man hasselnötter. Allergi mot hasselpollen är ofta kopplad till matallergi mot hasselnötter.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter