Björkar

Björk

Björken släpper sitt pollen precis i samband med lövsprickningen. Bild: Martin von Pfaler

Namn: Björkar (Betula)
Allergikategori: I
Blomningskategori: A
Antal arter: 3
Artnamn: Vårtbjörk (Betula pendula), glasbjörk (B. pubescens) och dvärgbjörk (B. nana).
Blomningsperiod: april-juni

Utbredning: Alla tre björkarter är vanligt förekommande. Vårtbjörk växer i hela landet med undantag för fjällkedjan, glasbjörk hittas i hela landet upp till trädgränsen medan dvärgbjörk förekommer på Sydsvenska höglandet och från norra Svealand och norrut ända upp på kalfjället.

Växtplats: Vårt- och glasbjörk förekommer i stort sett i alla våra växtmiljöer. Glasbjörk har en förkärlek för fuktigare växtplatser jämfört med vårtbjörken. Dvärgbjörk växer på torr – fuktig torvmark, på tall- och blötmyrar, fjällhedar, stränder, sump- och hedskogar.

Övrigt: Det är när björken har musöron, det vill säga i samband med lövsprickningen, som de största pollenmängderna sprids. Vårt- och glasbjörk är till sitt växtsätt träd, medan dvärgbjörken räknas som ett ris. I fjälltrakterna blir glasbjörken ofta knotig och busklik, och brukar där kallas fjällbjörk. Den vita stammen är kännetecknande för både vårt- och glasbjörken. Dvärbjörkens bark är däremot mörkbrun till mörkgrå.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter