Gråbo, malörter med flera

Blommande gråbo

Gråbo har en kryddig doft och till släktet hör bl.a. dragon. Bild: JumpStory

Namn: Gråbo, malörter med flera (Artemisia)
Allergikategori: I
Blomningskategori: C/D
Antal arter: 14
Typart: Gråbo (Artemisia vulgaris).
Blomningsperiod: juli-september

Utbredning: Gråbo och dess släktingar finns i hela landet. Gråbo är dock sällsynt i de inre delarna av Norrbotten och Lappland.

Växtplats: Gråbo är vanlig på öppen, kväverik mark. Vägkanter, tippar, grustag, åkerrenar, gårdar, bangårdar och skräpmark.

Övrigt: Till gruppen hör ett antal kryddväxter som t.ex. åbrodd, malört och dragon. Malörtsväxterna blir maximalt upp till ca 2 m höga. Gråbo är en ört, vilket betyder att dess ovanjordiska delar vissnar ner under vintern.

gullvivorAllergikategorier

I – Allergi mycket utbredd, medelsvåra till svåra symtom vanliga
II – Allergi relativt vanlig, medelsvåra till svåra symtom ej ovanliga
III – Allergi förekommer, oftast lättare symtom

Blomningskategorier

Pollen finns i luften under huvudblomningsperioden:

A – Alltid och oftast i höga halter
B – Alltid i måttliga eller höga halter
C – För det mesta, oftast i måttliga halter
D – För det mesta, i låga till måttliga halter
E – Ibland, i låga till måttliga halter