Vilka pollen ger allergi?

Pollenkorn genom svepelektronmikroskop

Raps är en i huvudsak insektspollinerad växt. Bild: iStockphoto

Varför är det bara vissa pollen som är allmänt allergiframkallande? Ingen vet varför immunförsvaret reagerar mer på vissa pollen än andra! Men man vet att det finns två faktorer som samverkar för att göra ett pollenslag besvärligt i allergisammanhang.

Det första är antal. För att ett pollenslag ska förorsaka allergi måste det finnas stora mängder av det i luften.

Det andra är förekomst. Pollenslaget måste vara allmänt förekommande över större områden under en längre tid för att allergi ska utvecklas i en befolkning.

Av de allmänt allergiframkallande växterna är alla helt eller delvis vindpollinerade. Detta innebär att de använder vinden snarare än insekter för att sprida sitt pollen. Eftersom vinden är en nyckfull och oberäknelig transportör, får växterna räkna med att det mesta av pollenet går förlorat. I själva verket når mindre än 0,001 % av allt pollen som till exempel en björk släpper ut under en blomning sitt mål.

Att så mycket pollen går förlorat betyder att de vindpollinerade växterna måste släppa ut mycket stora mängder av pollen i luften för att åtminstone några pollenkorn ska nå fram till och landa på pistillens märke. Under svåra pollendagar kan luften därför innehålla tusentals pollenkorn per kubikmeter luft. De insektspollinerade växterna har inte alls samma problem, då de istället satsar på att få sitt pollen levererat direkt till målet av insekter.

De vanligast allergiframkallande pollenslagen kommer från växter som har en stor utbredning i vårt land. Björk, gräs och gråbo är de tre största, och typiskt är att alla tre förekommer allmänt från Skåne i söder till Lappland i norr. Björkpollen finns i luften i stort sett kontinuerligt från april till juni, gräspollen från maj till september. Vi utsätts alltså för dessa allergener under en stor del av året. Utöver detta finns ett antal andra saker som påverkar hur allergent ett pollenslag är. Intressant är att notera att tallpollenallergi är relativt ovanlig, trots att tallpollen förekommer både allmänt och rikligt.

Många frågor återstår att besvara, men forskning pågår och nya rön presenteras ständigt.