Varför finns pollen?

Pollenkorn genom svepelektronmikroskop

Pollenkorn som landat på en pistill. Förstoring. Bild: Sebastian Kaulitzki

Pollenkornen är växternas sätt att sprida sitt genetiska material över större avstånd. Eftersom växter inte är rörliga såsom djur, måste de förlita sig på andra metoder att sprida sig än på ren förflyttning från en plats till en annan.

Vi kan resa till andra delar av världen och sprida våra gener där om vi vill. Men växterna sitter fast med rötterna i jorden. Därför tar de hjälp av vinden eller av insekter för att pollenkornen ska nå fram till honplantor längre bort.

Spridning av genetiskt material över stora områden ökar den genetiska variationen och minskar risken för inavel. Ju större genetisk variation en grupp organismer har, desto bättre rustade är de i allmänhet för att klara förändringar i livsmiljön. Pollenkorn kan tillryggalägga hundratals mil, medan äggen aldrig lämnar moderplantan. Översatt till mänskliga förhållanden skulle det innebära att pojkar på måfå reste kors och tvärs i världen medan flickor stannade hemma hos mamma och väntade på dem.