Hur fungerar pollen?

Björkpollen sett genom ett ljusmikroskop

Björkpollen som färgats och fotograferats genom ett ljusmikroskop. Bild: JumpStory

Pollenkornet bär med sig hanligt genetiskt material, som tillsammans med det honliga genetiska materialet i ett ägg kan bilda ett frö. Pollenkorn transporteras med hjälp av vinden eller av en insekt, från ståndarna i en blomma till pistillen i en annan. Om blommorna sitter på olika plantor, om plantorna är av samma art och om de är fungerar genetiskt med varandra, gror pollenkornet på pistillens märke. Pollenkornet levererar sitt genetiska innehåll till ägget, och äggert och pollenkornet smälter samman. Därmed börjar utvecklingen mot ett frö.

Pollen är alltså nödvändigt för att frön ska kunna bildas. Frön är nödvändiga för att nya plantor ska kunna växa upp. Redan på 800-talet f.Kr. visste man hur pollen fungerade. Man kunde pollinera växter på konstgjord väg, och på det sättet förädla och renodla egenskaper hos växterna som man tyckte var bra. Men det var inte förrän med mikroskopets intåg på 1600-talet som människan verkligen fick möjlighet att studera enstaka pollenkorn. Pollen beskrevs för första gången i slutet av 1600-talet av en engelsk läkare.

Carl von Linné studerade pollenkorn i början av 1700-talet och kallade dem för pulvis Antherarum, eller ståndarmjöl. Senare kom benämningen frömjöl i allmänt bruk. Men att kalla pollen för frömjöl är direkt felaktigt, eftersom man lätt kan få uppfattningen att det rör sig om söndermalda frön, eller beståndsdelar av frön.