Kan man undvika pollen?

I Arktis finns inte lika mycket pollen

På arktiska breddgrader och ute på havet är luftens pollenhalt i allmänhet lägre. Bild: JumpStory

Pollenhalten är sällan konstant, utan varierar över tid och geografiska områden, samt med olika väderfenomen. Är man allergisk mot pollen kan det vara bra att veta på vilka platser pollenhalterna i genomsnitt är lägre.

I Sverige gäller att de lägsta pollenhalterna i genomsnitt återfinns i kustbandet, i skärgården eller intill någon av de stora sjöarna. I norra Sverige är också pollenhalterna i allmänhet lägre än i södra delen av landet, och antalet allergiframkallande pollenslag är också färre i norr.

Men det gäller att komma ihåg att det som står här ovanför bygger på medelvärden av pollenmätningar över flera år. Omvända förhållanden kan mycket väl förekomma under kortare eller längre perioder. Man kan alltså inte utgå ifrån att pollenhalten alltid är lägre på dessa platser.

Vad ska du då göra om du vill undvika pollen så mycket som möjligt under den värsta säsongen? Den bästa lösningen är naturligtvis att resa till ett område där det pollenslag som du är allergisk mot inte finns. Men att resa långt i flera veckor varje år är självklart ingen gångbar lösning för de flesta av oss.

Stannar du inom landets gränser, är det alltid en chansning. Vid pålandsvind är kusten och skärgården en bra vistelseort, men kommer vinden från land är det sällan någon större skillnad på luftens innehåll av pollen här eller i inlandet.

En metod som fungerar i ett land som Sverige, som ju omfattar många olika klimatzoner, är att resa ifrån den värsta blomningen. Bor du i södra Sverige kan du resa långt norrut i månadsskiftet april-maj, för att sedan återvända i mitten eller slutet av maj när blomningen nått de norra delarna av landet och mattats av längre söderut.