Antihistaminer

Piller

Rinnande ögon och näsa, ständiga nysningar och besvärande klåda. Alla är vanliga symtom vid allergi och beror ofta på att stora mängder histaminer har kommit ut i blodet. Många allergimediciner motverkar histaminerna och kallas därför för antihistaminer. Flera av dem går att köpa receptfritt i form av ögondroppas, nässpray och tabletter.

Histamin är ett hormon och en signalsubstans. Ämnet frisätts normalt hela tiden då man är vaken och påverkar flera viktiga system i kroppen, bl a immunförsvaret och mag-tarmsystemet. Det påverkar också vakenheten, nyfikenheten, inlärningen, minnet och dygnsrytmen.

När man andas in ett allergen - alltså ett ämne man är allergisk mot - fastnar detta på slemhinnorna i näsan. Kroppen tror att den fått i sig ett farligt ämne och frisätter därför mycket stora mängder histamin. Det gör att blodet enklare tar sig ut genom blodkärlens väggar in i den omkringliggande vävnaden. Resultatet blir svullnad och klåda. Näsan börjar klia, snoret rinner och ögonen tåras. Är man mycket allergisk kan svullnaden i sig leda till att man också får svårt att andas eftersom luftvägarna blir trängre.

Antihistaminer är mediciner som på något sätt blockerar histaminets funktion. Antingen i ögonen (som ögondroppar), i näsan (som nässpray) eller i kroppen som helhet (tabletter).

Moderna antihistaminer blockerar en av tre histaminreceptorer i kroppen, den så kallade H1-receptorn. En receptor är en mottagare vars uppgift det är att fånga upp ett visst ämne på ytan av kroppens celler. När receptorerna blockeras av läkemedlet kan alltså inte lika mycket histamin tas upp inuti cellerna och histaminet får dämed mindre effekt. Det gör att svullnaden och alla de andra symtomen blir mindre. Tyvärr försvinner symtomen sällan helt.

Antihistaminer är en god hjälp när man är måttligt allergisk och vill minska sina symtom genom självmedicinering. Men känner man att allergin gör det svårt att andas, om det piper i bröstet eller man lätt blir andfådd bör man uppsöka läkare. Risken är då att man har drabbats av astma, vilket ofta kräver behandling.

gullvivorExempel på antihistaminmediciner

Aerius, Allegra, Clarityn, Dasselta, Desloradatin, Ebastin, Fexofenadin, Kestine, Livostin, Loradatin, Nefoxef, Telfast, Zaditen, Zyrlex ...

Källa: FASS. OBS! Listan är inte komplett!

Typiska läkartermer på vanlig svenska

Allergisk konjunktivit = ögonen tåras och rinner
Allergisk rinit
= Näsan rinner och man nyser
Allergisk rinokonjunktivit
 = näsan och ögonen rinner och man nyser
Nasal provokation = man för in det allergiframkallande ämnet i näsan
Hudtest eller pricktest = allergitest där man lägger små droppar av olika allergen på huden
Urtikaria = nässelutslag