Vår och björkpollen

Björk i vårskrud

På bilden: Varmt och soligt väder får pollenhalterna att stiga.

Björkarna i södra Sverige har nu slagit ut och på de flesta håll i Sverige har höga halter av björkpollen förekommit. Norr om Mälardalen har björkpollenhalten hittils inte varit särskilt hög men detta kommer nu att ändras i samband med varmare väder och starka sydvindar.

Björkarnas blomning avancerar norrut samtidigt som vindarna gör att björkpollen kan transporteras långa sträckor och även nå områden i Norrland där björkarna ännu inte hunnit slå ut. Det kommer att fortsätta att vara besvärligt för många pollenallergiker i åtminstone en eller ett par veckor till!

Alens blomning är i stort sett över för i år.

Sälg och viden blommar på många håll i Sverige. Pollen från dessa arter kan lokalt nå höga halter. I den södra delen av landet förekommer även alm- och askpollen.