Höga halter av gräspollen

Överblommat ax från ängskavle

På bilden: Överblommat ax från ängskavle. Det bruna luddet är vissna ståndarknappar.

Gräspollensäsongen är i full gång och från flera mätplatser i södra halvan av Sverige rapporteras måttliga eller höga halter av gräspollen i luften. Även längre norrut har gräsblomningen kommit igång. De kommande veckorna väntas bli besvärliga för alla gräspollenallergiker.


Det är framför allt de högvuxna ängsgräsens blomning i juni-juli som ger upphov till stora mängder av gräspollen i luften. Nu när många städer och kommuner gått över från att klippa gräsmattorna till så kallad ängsskötsel, där man låter gräset växa sig högt och gå i blom, leder det med stor sannolikhet till att flera gräspollenallergiker i städerna får problem med sin allergi. Har du gjort ett allergitest där du fått en reaktion mot timotej är det en stark indikation på att du lider av gräspollenallergi.

Den kommande veckan väntas gräspollenhalterna nå fortsatt måttliga eller på många håll även höga nivåer. Någon dag med lokalt mycket höga halter går inte att utesluta. Generellt gäller att soliga, varma dagar med måttlig vind brukar ge störst spridning av gräspollen.

Björkpollenhalterna har den senaste veckan minskat snabbt och björkpollen förekommer nu egentligen bara allmänt i inre och nordligaste Norrland. Björkblomningen är avslutad sedan ett tag tillbaka i övriga Sverige. Även övriga lövträd med allergiframkallande pollen, såsom ek, bok, alm, ask, sälg och viden har nu i stort sett blommat över.