Gräspollensäsongen har startat

Äng med blommande gräs

På bilden: Äng med blommande gräs.

Gräspollensäsongen har börjat och från flera mätplatser i södra halvan av Sverige har förekomst av gräspollen i luften nu börjat rapporteras. Hittils har det handlat om låga halter. De tidiga ängsgräsen blommar och allt fler arter väntas nu följa efter. Den kommande veckan kan gräspollenhalterna därför nå måttliga eller framåt slutet av veckan lokalt även höga nivåer. Soliga, varma dagar med måttlig vind brukar ge störst spridning av gräspollen. Har du testad allergi mot till exempel timotej, bör du vara beredd att ta dina mediciner.

Björkpollenhalterna har den senaste veckan minskat snabbt. Det gäller även norra Sverige. Björkblomningen är avslutad sedan ett tag tillbaka i södra Sverige och i allmänhet är den nu över också längs Norrlandskusten. Björkpollen kommer trots det att finnas kvar i luften ytterligare någon tid framöver. Normalt handlar det endast om låga halter. Bor du i Svealand eller längs Norrlandskusten bör du vara uppmärksam på nordliga och nordvästliga vindar, som tillfälligt kan blåsa in pollen från björkar som ännu blommar högre terräng, där sommaren inte hunnit lika långt.

Ekens och bokens blomning är i huvudsak avslutad. Båda trädslagen förekommer mest i södra tredjedelen av landet. Bland pollenallergiker är det inte ovanligt att reagera på ekpollen.

Sälg och viden fortsätter att blomma i norra Sverige. Pollen från dessa arter kan nå höga halter lokalt.

Gult på bilar och vattenpölar

Såhär i början av juni blommar fortfarande tallen på många håll. Tallpollen förekommar ofta i mycket stora mängder och de lägger sig som en gul beläggning ovanpå bilar, utemöbler och andra ytor utomhus. Eftersom tallpollenallergi är inte så vanlig i Sverige finns oftast inte någon anledning till oro men det gula blir en påminnelse om att pollensäsongen pågår.