Gräspollenhalten sjunker – gråbopollen på gång

Gråbo

På bilden: Gråboplanta full med knoppar.

Den mest intensiva perioden av gräsens blomning går mot sitt slut. Det kommer finnas gräspollen i luften länge än, men halterna kommer att vara lägre och hålla sig mestadels på låga eller måttliga värden i en stor del av landet. Bara i nordligaste Sverige kan gräspollenhalterna ännu öka under den kommande veckan.

Samtidigt går vi nu mot den tredje och sista delen av pollensäsongen, som omfattar gråbons blomning. Gråbo är en ört som är nära släkt med malört, och den blommar under senare halvan av juli och några veckor in i augusti. Ännu har bara enstaka gråbopollen rapporterats men lokalt börjar plantor av gråbo att slå ut och då ökar pollenhalterna i luften.

Gråbo växer framför allt på platser där marken blivit störd. Bra exempel på sådana platser är intill stängsel, i industriområden, utmed kanterna på grusplaner, på tillfälliga markuppläggningsplatser, runt bondgårdar, invid parkeringsplatser och längs banvallar. Bladen är flikiga och har en silvrig undersida. Gråbons pollen är taggiga, vilket skiljer ut dem tydligt från andra pollen. De flesta andra pollenkorn är knottriga, svagt räfflade eller mer eller mindre släta.