Nu blommar gråbo – gräsen har blommat över

Gråbo runt grushög

På bilden: Gråboplantor omger en grushög.

Vi befinner oss nu i den tredje och sista fasen av sommarens pollensläpp, nämligen gråbons blomning. Gråbo är en ört som trivs på platser där marken blivit störd av människan. Bra exempel på sådana platser är intill stängsel, i industriområden, utmed kanterna på grusplaner, på tillfälliga markuppläggningsplatser, runt bondgårdar, invid parkeringsplatser och längs banvallar eller som på bilden runt en tillfälligt upplagd grushög. Bladen är flikiga och har en silvrig undersida. Gråbons pollen är taggiga, vilket skiljer ut dem tydligt från andra pollen. De flesta andra pollenkorn är knottriga, svagt räfflade eller mer eller mindre släta.

Gråbopollen förekommer just nu i luften i hela landet utom fjällkedjan. Halterna är i allmänhet låga eller måttliga. Blomningen väntas pågå cirka en vecka till, varefter halterna successivt väntas minska.

Gräsens blomning går mot sitt slut för denna säsong. Det kommer finnas gräspollen i luften länge än, men halterna kommer att vara mestadels låga i en stor del av landet. Tillfälligt kan måttliga halter gräspollen ännu förekomma vid torrt och varmt väder.