Höga halter av björkpollen

Björk i full blom

På bilden: Björk full med hängen som precis har börjat slå ut.

Björkarna i södra Sverige har nu slagit ut och börjat släppa sitt pollen. De gångna dagarna har höga halter av björkpollen förekommit på många håll upp till i höjd med Mälardalen. Det betyder att årets mest besvärliga tid är här för många pollenallergiker!

Björkarna väntas vara i sin mest intensiva blomningsfas i södra Sverige även denna vecka. Vid varmare väder sprider sig blomningen dessutom norrut och björkpollenhalterna väntas stiga även i norra Svealand och längs södra Norrlandskusten. Tänk också på att starka sydliga vindar kan föra med sig björkpollen norrut även till platser där björkarna ännu inte hunnit slå ut i blom.

Alens blomning är i stort sett över men ännu kan alpollen förekomma i mer höglänt terräng samt i norra Sverige.

Sälg och viden blommar på många håll i Sverige och almpollen förekommer i den södra delen av landet.