Toppen på björkpollen är passerad

Fält med maskrosor

På bilden: När maskrosorna slår ut på fälten är björkens bloning i allmänhet över. Bild: Rene Mensen/Flickr.

Björkblomningen blev intensiv den gångna veckan och på många håll nådde björkpollenhalterna höga eller till och med mycket höga värden, även längs kusten i norra Sverige.

När det är varmt och soligt väder blommar varje enskild björk bara i några dagar. Många björkar är nu överblommade, vilket betyder att pollentoppen passerats och att halterna av björkpollen nu börjat sjunka. Det gäller en stor del av landet, med undantag för högläntare terräng i Svealand och Norrland.

Björkpollen kommer att finnas kvar i luften ytterligare en eller ett par veckor men halterna sjunker dag för dag. Var uppmärksam på nordliga och nordvästliga vindar, som tillfälligt kan blåsa in pollen från blommande björkar i områden där våren inte hunnit lika långt.

Gräspollensäsongen närmar sig. De tidiga ängsgräsen väntas slå ut i blom inom ett par veckor. Från sista veckan i maj kommer troligen halten av gräspollen att börja öka i luften. Har du testad allergi mot till exempel timotej, bör du vara beredd med dina mediciner.

Sälg och viden blommar på många håll i Sverige. Pollen från dessa arter kan lokalt nå höga halter. I den södra delen av landet förekommer även pollen från ask.

Vad är det gula på bilar och utemöbler?

I slutet av maj släpper tallarna ut mycket stora mängder pollen i luften. Pollenmängderna är så stora, att de brukar lägga sig som en gul hinna på platta ytor såsom bilar, utemöbler och vattenpölar. Trots att det handlar om så stora mängder pollen är allergi mot tallpollen ganska ovanligt i Sverige, även om det tyvärr drabbar en liten del av befolkningen.