Nu börjar björkarna slå ut

Björkhängen

På bilden: Björkens hängen har börjat förlängas. Det gula som kommer fram är björkens pollenkorn.

Årets stora prövning för många pollenallergiker är här! Björkarna har börjat släppa ifrån sig pollen i södra Sverige. Så länge vi har varmt väder och försommarlika temperaturer kan björkpollenhalterna i luften snabbt stiga. Det är nu hög tid att skaffa allergimedicin om man har behov av det.

Alens blomning är i stort sett över i södra och mellersta Sverige men ännu kan alpollen förekomma även här, i synnerhet i mer höglänt terräng. Längre norrut pågår alarnas blomning och alpollenhalterna kan lokalt nå höga halter i norra Sverige vid torrt och varmt väder.

Sälg och viden blommar på många håll i Sverige medan hasselns blomning är över för i år.