Gult överallt – vad är det!?

Bil täckt av gult pollen

På bilden: Tallpollen lägger sig i stora mängder på alla ytor utomhus. Bild: Ivy Dawned/Flickr.

Nu i månadsskiftet maj–juni är det dags för tallen att slå ut i blom. Mycket stora mängder tallpollen finns just nu i luften i södra Sverige och lägger sig som en gul beläggning ovanpå bilar, utemöbler och andra ytor utomhus. Eftersom tallpollenallergi är inte så vanlig i Sverige finns sällan någon anledning till oro men det gula blir en påminnelse av att pollensäsongen inte är förbi bara för att björkarnas blomning nu går mot sitt slut.

Björkblomningen har de senaste veckorna varit intensiv och på många håll i landet utanför fjällkedja nådde björkpollenhalterna höga eller mycket höga värden. Björkblomningen är i avslutad i södra Sverige och i allmänhet också längs Norrlandskusten men björkpollen kommer att finnas kvar i luften ytterligare en eller ett par veckor framöver. Halterna sjunker dag för dag. Bor du i Svealand eller längs Norrlandskusten bör du vara uppmärksam på nordliga och nordvästliga vindar, som tillfälligt kan blåsa in pollen från blommande björkar längre inåt landet och i högre terräng, där våren inte hunnit komma lika långt.

Gräspollensäsongen närmar sig. De tidiga ängsgräsen har lokalt slagit ut i blom. Från sista veckan i maj kommer halten av gräspollen att börja öka i luften. Har du testad allergi mot till exempel timotej, bör du vara beredd med dina mediciner.

Även ek och bok blommar nu. Båda trädslagen förekommer mest i södra tredjedelen av landet men här kan pollenhalterna bli höga. Bland pollenallergiker är det inte ovanligt att reagera på ekpollen.

Sälg och viden fortsätter att blomma på många håll i Sverige. Pollen från dessa arter kan också nå höga halter lokalt. I den södra delen av landet förekommer pollen från ask.