Alpollen till påsk

Alhängen

På bilden: Alhängen i kvällssol.

Årets pollensäsong är igång och just nu pågår blomningen av al och hassel i den södra halvan av landet. Den gångna veckan har alpollenhalterna till största delen varit måttliga, då kyligt och vintrigt väder dominerat. Det blir nu gradvis varmare och till påskhelgen kan alpollenhalterna väntas nå upp i höga värden på flera håll i den södra halvan av landet. Hasselns blomning börjar gå mot sitt slut men ännu kan låga till måttliga halter av hasselpollen förekomma ganska allmänt.

Alen är ett träd medan hasseln räknas som en buske. Det betyder att en al kan bli ganska hög och att den har lättare att sprida sitt pollen över stora områden. Alar växer i södra Sverige oftast nära vattendrag och stränder (klibbal). I norra Sverige kan alar även förekomma i vanlig skogsmiljö (gråal).

Både al- och hasselpollen sprids lätt med vinden. När alarna blommar för fullt blir halten alpollen i luften ofta hög, även om man inte befinner sig i skogen eller där träden växer. Hasselpollen sprids lite mer lokalt och brukar därför sällan uppmätas i lika höga halter.

På kontinenten blommar redan björken och vid kraftiga sydliga vindar kan björkpollen blåsa in över de sydligaste delarna av landet.