Höga halter av alpollen i södra Sverige

Al som blommar

På bilden: Blommande alar. Foto: Dean Morley/Flickr

Årets pollensäsong är nu igång på allvar och den gångna veckan har fört med sig höga halter av alpollen på många håll i södra Sverige. Alblomningen väntas fortsätta och samtidigt sprida sig norrut. Hasseln blommar fortsatt i södra Sverige och både al- och hasselpollen väntas förekomma i luften trots att vädret nu åter väntas bli kyligare.

Alen är ett träd medan hasseln räknas som en buske. Det betyder att en al kan bli ganska hög och att den har lättare att sprida sitt pollen över stora områden. Alar växer i södra Sverige oftast nära vattendrag och stränder (klibbal). I norra Sverige kan alar även förekomma i vanlig skogsmiljö (gråal).

Både al- och hasselpollen sprids lätt med vinden. När alarna blommar för fullt blir halten alpollen i luften ofta hög, även om man inte befinner sig i skogen eller där träden växer. Hasselpollen sprids lite mer lokalt och brukar därför sällan uppmätas i lika höga halter.

Inom de närmaste veckorna väntas halten alpollen i luften stiga. Samtidigt sprider sig blomningen norrut. Vid soligt och torrt väder kan höga halter alpollen förekomma.