Al- och hasselpollen i luften

Alhängen känns igen på sin färg

På bilden: Alhängen känns igen på sin rödlila färg.

Årets pollensäsong har börjat. Hasseln blommar i södra Sverige och även alpollen väntas förekomma i luften trots att vädret till en början är vintrigt. I norra Europa blommar alarna redan för fullt.

Hasselbusken är mycket mindre vanlig än alen men ibland kan det växa många hasselbuskar på ett område och då kan ändå höga halter av hasselpollen finnas i luften. I lövskog och i parker är hasseln ganska vanlig. Hasseln är en buske och inte ett träd – det vill säga att den har flera stammar istället för bara en. Man känner igen hasseln på dom gula små korvarna som sitter på grenspetsarna och som kallas för hängen och på att dom många stammarna växer som i en bukett från marken. Hassel finns i huvudsak bara i södra Sverige upp till i höjd med Gävle ungefär.

Alen är till skillnad från hasseln ett träd. Det betyder att den kan bli ganska hög och att den har lättare att sprida sitt pollen över större områden. Alar växer i södra Sverige oftast nära vattendrag och stränder. I norra Sverige kan alar äve förekomma i vanlig skogsmiljö.

Både al- och hasselpollen sprids lätt med vinden. När alarna blommar för fullt blir halten alpollen i luften ofta hög, även om man inte befinner sig i skogen eller där träden växer.


Inom de närmaste veckorna väntas halten hassel- och alpollen i luften stiga. Samtidigt sprider sig blomningen norrut.