Lär dig mer om pollen och pollenallergi

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

Läs mer
Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

Läs mer
Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

Läs mer
Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

Läs mer
 

Gråbo blommar allmänt

Blommande gråbo

På bilden: Bestånd av gråbo intill en slagen äng.

Den senaste veckan har gråbon slagit ut och låga till måttliga halter av gråbopollen har uppmätts i luften vid flera av pollenmätplatserna i landet. Gråbo är en högvuxen ört som trivs längs vägkanter och på annan störd mark, där den kan växa i stora bestånd. Halterna av gråbopollen kan därför bli väldigt höga lokalt.

Gråbopollen anses vara bland våra starkast allergiframkallande pollenslag. Ser man på gråbopollen genom ett mikroskop, ser de ut som runda bollar med stora taggar. De skiljer sig från till exempel gräspollen, som är nästan släta.

Gråbo blommar allmänt från slutet av juli till slutet av augusti. Den mest intensiva blomningsfasen infaller under de första veckorna i augusti. Gråbon blommar ungefär samtidigt i hela landet och den är vanlig i större delen av landet utom i fjällen, där den är mera ovanlig.

Gräspollensäsongen är nu på väg att avta och halterna av gräspollen i luften sjunker. Mindre mängder gräspollen kommer finnas i luften i någon månad till. Sent blommande gräs såsom till exempel vass kan lokalt ge höga haler av gräspollen ännu någon vecka framåt.