Björkpollensäsongen närmar sig

Alhängen på en kvist

På bilden: Alens hängen ser ut såhär när de släpper sitt pollen.

Det har varit kallt de senaste två veckorna och de låga temperaturerna har hämmat blomningen så att färre pollen har spridits i luften. För många pollenallergiker har det vinterlika vädret inneburit en stunds andningspaus innan björkarnas blomning, som nu är igång på kontinenten.

I södra Sverige har alarna i stort sett blommat ut. Längre norrut pågår blomningen fortfarande och allra längst i norr har den ännu inte börjat. Halterna av alpollen i luften har varit låga på de flesta håll i Sverige den senaste veckan. Det kommer även fortsättningsvis att finnas alpollen i luften i stora delar av Sverige, men några höga halter är troligen inte att vänta fram till och över påskhelgen.

För många är björkpollensäsongen den svåraste tiden under pollenvåren. Björkarna har slagit ut på kontinenten och i till exemplel mellersta Tyskland varnas nu för höga halter av björkpollen. Det betyder att det inte kommer att dröja länge innan våra svenska björkar börjar släppa pollen. Med varmare väder kommer björkarnas hängen att utvecklas och framemot påskhelgen kan björkpollenhalterna börja stiga i sydligaste Sverige.

Pollen.se vill varna för att sydliga vindar kan föra med sig björkpollen från kontinenten till Sverige. Därför rekommenderar vi dig som är allergiska mot björkpollen att hålla koll på väderprognosen!