Al och hassel blommar

Hasselhängen på väg att slå ut

På bilden: Hasselbuskens hängen har nått sin fulla längd och börjar släppa pollen.

Våren är här. Åtminstone om man ska tro våra tidigast blommande träd- och buskarter. Hasseln blommar nu allmänt i södra Sverige medan alpollen har börjat förekomma längst i söder. I norra Europa blommar alarna redan för fullt.

Hasselbusken är mycket mindre vanlig än alen men ibland kan det växa många hasselbuskar på ett område och då kan ändå höga halter av hasselpollen finnas i luften. I lövskog och i parker är hasseln ganska vanlig. Hasseln är en buske och inte ett träd – det vill säga att den har flera stammar istället för bara en. Man känner igen hasseln på dom gula små korvarna som sitter på grenspetsarna och som kallas för hängen (se bilden) och på att dom många stammarna växer som i en bukett från marken. Hassel finns i huvudsak bara i södra Sverige.

Alen är till skillnad från hasseln ett träd. Det betyder att den kan bli ganska hög och att den har lättare att sprida sitt pollen över större områden. Därför blir halten alpollen i luften ofta hög när alarna blommar för fullt, även om man inte befinner sig i skogen eller där det finns träd.


Inom dom närmaste veckorna kan halten alpollen i luften vara måttlig till hög, om vädret är torrt och någorlunda varmt. Då sprider sig också alarnas blomning norrut. Hasseln kommer däremot snart att ha blommat färdigt, och då sjunker mängden hasselpollen i luften.