Gråbo blommar allmänt

Blommande gråbo

På bilden: Bestånd av gråbo intill en slagen äng.

Den senaste veckan har gråbon slagit ut och låga till måttliga halter av gråbopollen har uppmätts i luften vid flera av pollenmätplatserna i landet. Gråbo är en högvuxen ört som trivs längs vägkanter och på annan störd mark, där den kan växa i stora bestånd. Halterna av gråbopollen kan därför bli väldigt höga lokalt.

Gråbopollen anses vara bland våra starkast allergiframkallande pollenslag. Ser man på gråbopollen genom ett mikroskop, ser de ut som runda bollar med stora taggar. De skiljer sig från till exempel gräspollen, som är nästan släta.

Gråbo blommar allmänt från slutet av juli till slutet av augusti. Den mest intensiva blomningsfasen infaller under de första veckorna i augusti. Gråbon blommar ungefär samtidigt i hela landet och den är vanlig i större delen av landet utom i fjällen, där den är mera ovanlig.

Gräspollensäsongen är nu på väg att avta och halterna av gräspollen i luften sjunker. Mindre mängder gräspollen kommer finnas i luften i någon månad till. Sent blommande gräs såsom till exempel vass kan lokalt ge höga haler av gräspollen ännu någon vecka framåt.