Kyligt väder bromsar pollenspridningen

Alens hängen blommar

På bilden: Alens hängen är ofta lite roströda till färgen.

Kyligt och minusgrader. De senaste dagarnas låga temperaturer bromsar blomningen och färre pollen sprids i luften. Det blir en lugnare persiod för alla pollenallergiker.

I södra Sverige går alblomningen mot sitt slut. Längre norrut pågår blomningen fortfarande och i Norrlands inland har den ännu inte börjat. Halterna av alpollen i luften har sjunkit på många håll i Sverige den senaste veckan.

Alar är träd som växer i hela landet. Det finns två olika alar och man kan grovt dela upp dem i en nordlig och en sydlig art. Båda arterna blir ganska höga och har därför relativt lätt att sprida sitt pollen över större områden. Därför blir halten alpollen i luften ofta hög när alarna blommar för fullt, även om man inte befinner sig i skogen eller exakt där träden växer.

Alarna kommer att fortsätta blomma i mellersta Sverige och blomningen kommer att sprida sig norrut. Den kommande veckan kommer troligtvis inte så mycket att hända på grund av att vädret väntas bli fortsatt kyligt. Halterna av pollen i luften kommer sannolikt inte att nå höga nivåer och det blir en åtminstone tillfällig lindring för alla pollenallergiker.

Hasseln är i stort sett färdigblommad för i år men ännu finns små mängder av hasselpollen i luften.