Först ökande alpollenhalter, sen bakslag och vintrigt

Alar med hängen

På bilden: Alar med många hängen som väntar på att slå ut i blom.

Blåsippor, tussilago och fjärilar syns redan i södra Sverige. Det är kända vårtecken för de flesta av oss. Trädens och buskarnas blomning är inte alltid lika tydlig att se men den märks desto mer om man är pollenallergiker.

Just nu är det framför allt alarna som blommar. Halterna av alpollen i luften har varit måttliga till höga på många håll i Sverige den senaste veckan. Alar är träd som växer i hela landet. Det finns två olika alar och man kan grovt dela upp dem i en nordlig och en sydlig art. Båda arterna blir ganska höga och har därför relativt lätt att sprida sitt pollen över större områden. Därför blir halten alpollen i luften ofta hög när alarna blommar för fullt, även om man inte befinner sig i skogen eller exakt där träden växer.

Alarna kommer att fortsätta blomma och blomningen kommer sprida sig norrut så länge vädret är torrt och varmt. Till helgen väntas ett väderomslag till mer vinterlikt väder, eventuellt med både regn och snö. Det kommer att sänka halterna av pollen i luften och det blir en åtminstone tillfällig lindring i början av nästa vecka för alla pollenallergiker.

Hasseln är i stort sett färdigblommad för i år men fram till början av nästa vecka kommer det att finnas kvar en del hasselpollen i luften.