Ökande alpollenhalter väntas

Hasselhängen i kvällssol

På bilden: Det soliga vädret har satt fart på blomningen.

Våren fortsätter att avancera. Al och hassel blommar nu i södra Sverige och alpollenhalterna har börjat stiga. Den kommande veckan kommer alarnas blomning att ta fart på allvar.

Alar är träd som växer i hela Sverige. Det finns två arter av alar och man kan grovt dela upp arterna i en nordlig och en sydlig art. Båda arterna blir ganska höga och har därför relativt lätt att sprida sitt pollen över större områden. Därför blir halten alpollen i luften ofta hög när alarna blommar för fullt, även om man inte befinner sig i skogen eller exakt där träden växer.

Hasseln är en buske som är vanligast i den södra tredjedelen av Sverige. Den är inte alls lika vanlig som al men ibland kan det växa många hasselbuskar på ett område och då kan ändå höga halter av hasselpollen finnas i luften runtomkring. I lövskog och i parker är hasseln ganska vanlig. Så här års känner du igen hasseln på dom gula små korvarna som sitter på grenspetsarna och som kallas för hängen (se bilden). Hela busken ser ut som en stor bukett med grenar som växer upp ur marken.

Inom dom närmaste veckorna ökar troligen halten alpollen i luften till måttlig eller hög, så länge vädret är torrt och någorlunda varmt. Då sprider sig också alarnas blomning norrut. Hasseln kommer däremot snart att ha blommat färdigt, och då sjunker mängden hasselpollen i luften.