Slut på pollensäsongen

Frostigt gräs

På bilden: Nu väntar en vilosäsong för växtligheten. Bild: Martin von Pfaler.

Pollensäsongen 2021 går mot sitt slut. Fortfarande förekommer mindre mängder av gräs- och gråbopollen i luften och så kommer det att fortsätta i princip fram tills kyla och frost får alla växter att vissna ner för säsongen. Risken för höga pollenhalter är liten.

Under hösten förekommer däremot en hel del mögelsporer av olika sorter i luften. Dessa ligger utanför Pollen.se:s kunskapsområde men det är ändå värt att nämna dem. Känner du symtom på allergi från luftvägarna, kan det vara läge att testa sig för mögelsporsallergi. Vanliga mögelsporsläkten är Cladosporium och Alternaria.

Pollen.se tackar för denna säsong och återkommer till våren 2022.