Regnet rensar luften

Regnoväder

På bilden: De senaste dagarnas rikliga regn längs ostkusten i södra Sverige har tillfälligt sänkt pollenhalterna.

Pollenallergiker i de delar av Sverige som de senaste dygnen har drabbats av rikligt med regn har fått en kort stunds paus från sin pollenallergi. När det regnar utan avbrott i mer än en timme, tvättas pollen ur luften och slås till marken av vattendropparna. Blir regnet däremot kortvarigt, kan det faktiskt förvärra symtomen från pollenallergi. Enligt forskarna beror detta troligen på att pollenkornen släpper ifrån sig fria allergener när de blir blöta.

Vid fortsatt regnande minskar även halterna av allergener successivt i luften. Efter ett långvarigt regn tar det dessutom en stund innan växternas och trädens blombärande delar hunnit torka tillräckligt för att de ska öppna sig och börja släppa ut pollen på nytt.

I ett avlångt land som Sverige finns alltid platser där det inte regnar och där fortsätter pollen att finnas i luften. Just nu ligger tyngdpunkten för björkblomningen över norra Sverige och där är halterna av björkpollen lokalt höga eller till och med mycket höga.