Nu kommer björkpollen

Björkhängen

På bilden: Björkhängena innehåller stora mängder pollen som släpps ut i luften.

Nu är det hög tid att förbereda sig på björkpollensäsongen. Björkarna i södra Sverige står i färd att slå ut och årets blomning kommer av allt att döma att bli riklig. Det varma vårvädret har påskyndat utvecklingen av hängena och nu går det fort. På pollen.se räknar vi med att björpollenhalten i luften kommer att stiga snabbt när blomningen väl kommer igång. Till den mest intensiva björkpollenfasen är det nu mellan 1 till 3 veckor, beroende på hur vädret utvecklas.

Björkblomningens mest intensiva fas har vid tiden då denna artikel skrevs nått upp till i höjd med norra Tyskland. Redan i veckan inleds blomningen på klimatmässigt gynnsamma platser i Sverige och det gör att halten av björkpollen i luften nu kommer att börja stiga. Regn och kyligare väder framåt helgen ser ut att kunna dämpa utvecklingen en del.

I norra Sverige pågår alblomningen. Pollenmätstationer saknas för närvarande i norra Sverige och därför är det svårt att veta exakt hur långt norrut alens blomning nått. Årets alblomning har hittills varit mer omfattande än vanligt, vilket lett till höga halter av alpollen på många håll.

Just nu blommar dessutom alm, sälg och viden och pollen från alla dessa trädslag förekommer i luften, åtminstone i södra halvan av Sverige.