Nu är vi mitt i björkblomningen

Blommande björk

På bilden: Hängena är fullt utvecklade och släpper björkpollen.

Nu har björkarna slagit ut i södra Sverige! Höga halter av björkpollen har rapporterats från flera mätstationer i området men än så länge har inte den kraftiga ökningen av halten björkpollen i luften som vi varnade för inträffat. Troligen har det kyliga vädret dämpat utvecklingen en del.

Årets blomning ser fortfarande ut att kunna bli riklig. På pollen.se räknar vi med att björkpollenhalten i luften kommer att fortsätta stiga i och med att allt fler björkar slår ut i blom. Det kyliga vädret väntas dämpa utvecklingen även under den kommande veckan. Den mest intensiva björkpollenfasen ser därmed ut att dröja ytterligare några dagar. Vi vill ändå varna för att om vädret slår om och blir varmt, så kan halterna stiga mycket snabbt.

Norr om Mälardalen har björkarna först nu börjat slå ut mer allmänt. Även här börjar nu halterna av björkpollen i luften att stiga. Se upp för sydliga vindar, då vindarna kan föra med sig pollen söderifrån.

Alblomningen är avslutad i södra halvan av Sverige men i de nordligaste delarna av landet pågår den fortfarande. Pollenmätstationer saknas för närvarande i norra Sverige och därför är det svårt att veta exakt hur långt norrut alens blomning nått.

Fortfarande blommar dessutom alm, sälg och viden och pollen från alla dessa trädslag förekommer i luften, åtminstone i södra halvan av Sverige.