I väntan på björkpollen

Musöron

På bilden: När björken har såhär stora blad är blomningen över.

Alen har blommat över i södra Sverige. Samtidigt varnas nu för höga halter av björkpollen i södra Tyskland. Det betyder att björkpollen ganska snart kommer att börja förekomma även i Sverige, med början i den sydligaste delen av landet. På Pollen.se räknar vi med att björkpollen allmänt kan finnas i luften framemot nästa helg. Men se upp för sydliga vindar, då björkpollen redan nu kan transporteras hit från kontinenten!

I norra Sverige pågår fortfarande alblomningen. Pollenmätstationer saknas för närvarande i norra Sverige och därför är det svårt att veta exakt hur långt norrut alens blomning nått. Årets alblomning har hittills varit mer omfattande än vanligt, vilket lett till höga halter av alpollen. Även björken har i år rikligt med hängen, vilket är en stark indikation på att också den kommer att blomma rikligt.

Just nu blommar dessutom alm, sälg och viden och pollen från alla dessa trädslag förekommer i luften, åtminstone i södra halvan av Sverige.