Stigande gräspollenhalter

Gräsen blommar

På bilden: Nu slår allt fler gräsarter ut i blom och gräspollenhalterna stiger.

Sommaren är gräsens tid. De senaste veckornas varma väder har satt fart på utvecklingen och många gräs har redan börjat blomma. Ytterligare fler är på väg att gå i blom. Det betyder att halten gräspollen har börjat stiga i luften. På många håll i södra Sverige förekommer redan måttliga halter av gräspollen och de väntas nu öka snabbt. Kommande vecka finns anledning att se upp för höga gräspollenhalter. Toppen för gräspollenhalterna brukar nås under midsommarveckan i söder och bara ett par veckor senare längs hela Norrlandskusten.

Björken blommar fortfarande i högläntare terräng i inre Norrland.