Dags för gråbopollen

Gråbo

På bilden: Gråbo är en ca 1 m hög ört. Bild: D.A.L./Flickr.com.

Gråbo är en ört som tillhör malörtsväxterna. Den blir cirka 1-2 meter hög och växer ofta på skräpmarker såsom vägkanter, gårdsplaner, bangårdar, parkeringsplatser med mera. Gråbon blommar normalt i månadsskiftet juli-augusti och finns i hela landet med undantag för fjällen.

Gråbopollen förekommer sällan lika allmänt och i lika höga halter som björk- och gräspollen men lokalt kan de vara ett problem. Gråbopollen har dessutom ansetts vara extra allergiframkallande jämfört med andra allergena pollen. Nyligen har man i en tysk undersökning* kunnat visa att en speciell bakterie, Pseudomonas luteola, finns 95 % av gråboplantorna och att gifter från denna bakterie, så kallade endotoxiner, kan förvärra allergisymtomen.

I övrigt blommar fortfarande många gräsarter i Sverige. Det betyder att gräspollen förekommer i luften men halterna är mycket lägre än för någon vecka sedan.

*https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180718104759.htm