Björkblomningen når sin högsta topp

Blommande björk

På bilden: Det finns mycket hängen på björkarna i år.

Björkarnas blomning når sin kulmen i södra halvan av Sverige denna vecka. Räkna med höga eller till och med mycket höga halter av björkpollen i luften under Kristi Himmelfärdsveckan. I allra sydligaste Sverige har halterna troligen redan kulminerat men längre norrut och på öarna är björkpollenhalten i luften till en början fortfarande på uppgång.

Mycket höga björkpollenhalter har uppmätts på en del mätstationer i norra Götaland och södra Svealand. På pollen.se räknar vi med att björkpollenhalten i luften kommer att fortsätta vara hög i området och att björkpollen även snabbt kommer att sprida sig norrut. Varmare väder gör att även björkarna i södra Norrland och en bit upp längs Norrlandskusten nu kan väntas slå ut. Dessutom väntas sydliga vindar, vilket gör att pollen kommer att blåsa norrut, även till områden där björkarna ännu inte börjat blomma.

Pollenlaboratoriet på Naturhistoriska Riksmuseet varnar också för att ekpollen nu kan börja förekomma i luften.

Alm, sälg och viden börjar vara överblommade i stora delar av den södra halvan av landet.