Björkpollen i luften!

Musöron

På bilden: Björkblomningen kan nå sin fulla intensitet kring Valborg.

I södra Sverige har björkarna börjat slå ut och björkpollenhalten har börjat stiga i luften. Årets blomning kommer av allt att döma att bli riklig. På pollen.se räknar vi med att björpollenhalten i luften kommer att stiga snabbt nu när blomningen väl är igång. Det kyliga vädret dämpar utvecklingen en del men inte så mycket som man kanske skulle önska. Den mest intensiva björkpollenfasen kan komma redan nu i Valborg.

Norr om Mälardalen har björkarna i skrivande stund ännu inte slagit ut i någon större utsträckning. Men även här börjar nu halterna av björkpollen i luften att stiga. Se upp för sydliga vindar, då halterna kan öka snabbt!

Alblomningen är nu avslutad i södra halvan av Sverige men i de nordligaste delarna av landet pågår den fortfarande. Pollenmätstationer saknas för närvarande i norra Sverige och därför är det svårt att veta exakt hur långt norrut alens blomning nått.

Just nu blommar dessutom alm, sälg och viden och pollen från alla dessa trädslag förekommer i luften, åtminstone i södra halvan av Sverige.