Nu avtar äntligen gräspollenhalterna

Prästkragar

På bilden: Högsommarbild med prästkragar och blomande gräs.

De senaste veckorna har inneburit svåra tider för gräspollenallergiker. Mycket höga halter av gräspollen har uppmätts i luften på flera håll i södra Sverige enligt Naturhistoriska Riksmuseets informationssajt Pollenrapporten.se. Blomningen väntas fortsätta men nu kan vi se att intensiteten har börjat avta i takt med att allt fler gräsarter är utblommade. Här kan du läsa om vad du kan göra för att lindra din pollenallergi.

Veckorna kring midsommar är den mest intensiva blomningstiden för våra svenska gräsarter. Är det dessutom varmt och soligt som i år och tillräckligt med fukt i marken, kan gräsblomningen bli omfattande. De senaste veckornas varma väder har satt fart på utvecklingen och många gräs går mot att ha blommat färdigt för säsongen. Gräspollenhalterna har börjat sjunka i södra Sverige samtidigt som tyngdpunkten för gräsblomningen flyttas norrut. Ännu en tid framöver kan halten av gräspollen i luften fortsätta att ligga på höga, lokalt mycket höga nivåer. Toppen för gräspollenhalterna brukar nås under midsommarveckan i söder och bara ett par veckor senare uppe i norr.