Alblomningen är igång

Alhängen i närbild

På bilden: Alhängen på väg att slå ut.

Hassel och al har slagit ut på flera håll i södra Sverige och hassel- och alpollen har börjat förekomma i luften. Både hassel, al och björk har rikligt med hängen, vilket är en stark indikation på att dessa arter kommer att blomma rikligt. Tidigare har vi här på Pollen.se varnat för att 2021 kan bli en besvärlig pollensäsong. Den varningen gäller fortfarande.

Alblomningen pågår även i norra Tyskland och i Danmark varnas för höga halter av alpollen i luften. Blomningen intensifieras också i södra Sverige, där alpollenhalterna kan förväntas stiga under veckan. Blomningens mest intensiva fas pågår normalt i upp till två till tre veckor. Räkna med besvär åtminstone under den perioden, om du är alpollenallergiker.