Alens blomning går mot sitt slut

Krokusar

På bilden: Krokusen brukar slå ut ungefär samtidigt som alen blommar.

Alen har blommat intensivt den senaste veckan. Många alar i den södra delen av landet börjar nu vara överblommade, vilket får pollenhalterna i luften att sjunka lagom till påsk. I norra Sverige råder andra förhållanden och på många håll längre norrut har alblomningen ännu inte inletts. Pollenmätstationer saknas i norra Sverige för närvarande och därför är det svårt att veta exakt hur långt norrut alens blomning nått.

Årets blomning har hittills varit mer omfattande än vanligt, och höga halter av alpollen har förekommit allmänt på mätstationerna i den södra halvan av landet under de gångna veckorna. Även björken har i år rikligt med hängen, vilket är en stark indikation på att också den kommer att blomma rikligt. Det bör dröja ytterligare ett par veckor innan björken slår ut.

Hasselblomningen är så gott som avslutad i landet och hasselpollen förekommer nu mest bara lokalt.