Al och hassel blommar rikligt

Alar fulla med hängen

På bilden: Alar fulla med hängen.

Just nu pågår alens blomning som allra mest intensivt i stora delar av södra och mellersta Sverige. Årets blomning är mer omfattande än vanligt, och höga halter av alpollen har förekommit allmänt på mätstationerna i den södra halvan av landet de senaste dagarna. Både hassel, al och björk har i år rikligt med hängen, vilket är en stark indikation på att även björken kommer att blomma rikligt. Tidigare har vi här på Pollen.se varnat för att 2021 kan bli en besvärlig pollensäsong. Den varningen ser ut att besannas.

Parallellt med alen blommar även hasseln och i Mälardalsområdet varnas nu för höga halter av hasselpollen i luften. Hasselns förekomst är mer lokal och hassel förekommer inte allmänt i vilt tillstånd norr om Dalälven.

Al- och hasselblomningens mest intensiva fas pågår normalt i några veckor. Räkna med besvär i veckorna före och efter påsk, om du är alpollenallergiker.