Varm vinter ger tidig pollensäsong

Hasselhänge

Det ovanligt milda vintervädret kommer troligen att medföra en tidig pollensäsong i år. Under milda vintrar brukar de tidigast blommande växterna bryta vintervilan redan i januari-februari. Det gäller framför allt hassel men i viss mån även al. På gynnsamma och skyddade platser i södra Sverige kan hasseln redan ha börjat släppa pollen. Känner du av din allergi redan nu, är det alltså inte omöjligt att du redan kan ha blivit utsatt för pollen i luften. Normalt inleds pollensäsongen i mars månad men i takt med allt mildare och kortare vintrar har trädens och buskarnas blomning förskjutits till att börja allt tidigare på året.