VarfÖr finns pollEN?

Pollenkorn på pistill

Pollenkorn som landat på en pistill. Förstoring.
Bild: Sebastian Kaulitzki

Pollenkornen är växternas sätt att sprida sitt genetiska material över större avstånd. Eftersom växter inte är rörliga såsom djur, måste de förlita sig på andra metoder att sprida sig än på ren förflyttning från en plats till en annan.

Vi kan resa till andra delar av världen och sprida våra gener där om vi vill. Men växterna sitter fast med rötterna i jorden. Därför tar de hjälp av vinden eller av insekter för att pollenkornen ska nå fram till honplantor längre bort.

Spridning av genetiskt material över stora områden ökar den genetiska variationen och minskar risken för inavel. Ju större genetisk variation en grupp organismer har, desto bättre rustade är de i allmänhet för att klara förändringar i livsmiljön. Pollenkorn kan tillryggalägga hundratals mil, medan äggen aldrig lämnar moderplantan. Översatt till mänskliga förhållanden skulle det innebära att pojkar på måfå reste kors och tvärs i världen medan flickor stannade hemma hos mamma och väntade på dem.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera