Vad Är pollEN?

ambrosia

Björkpollen sett genom svepelektronmikroskop. Bild: Fotolia.

Pollen är små, runda eller plattade korn, som växterna använder vid sin förökning. Storleken är mellan 20 och 50 tusendels millimeter i diameter. De flesta pollen är gula, men även röda, bruna och blå varianter förekommer. Ytan på pollenkornet kan vara slät, vårtig eller taggig. Ofta finns ett antal öppningar, som kan vara antingen runda (porer) eller avlånga (colpi).

Populärt uttryckt skulle man kunna säga att pollen är växternas spermier. De innehåller det hanliga genetiska materialet, som efter sammansmältning med det honliga ägget växer till ett frö. Pollenkornet i sig kan alltså inte ge upphov till en ny planta, utan måste sammanföras med ägget för att ett frö ska kunna bildas.

Pollen finns i blommornas ståndare. Ståndarna är de hanliga könsorganen i en blomma. Det honliga könsorganet kallas pistill. Pistillen består av fruktämne, stift och märke. Fruktämnet innesluter ägget, stiftet är ett slags skaft och märket fungerar som landningsbana för pollenkorn.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera