nÄr finns pollen?

Fakta: fjärrtransport

Pollen kan transporteras mycket långa vägar med vinden. Därför har vindens riktning också betydelse. Blåser vinden från ett område där intensivt pollensläpp pågår, för den naturligtvis med sig pollen till alla de områden som ligger i vindriktningen. På våren kommer ofta björkpollen från Centraleuropa innan våra egna björkar har slagit ut.

Pollen kan förekomma i utomhusluften året om. I perioden februari/mars fram till oktober får man räkna med att det finns pollen i luften i stort sett kontinuerligt. Under april till juni är det vanligt med höga halter. Pollenhalterna varierar också över dygnet. I normala fall är pollenhalterna högst mitt på dagen och en bit in på eftermiddagen och lägst under de tidiga morgontimmarna.

Pollensäsongen uppdelas i tre perioder. Den första omfattar lövträdensblomning, och sträcker sig från februari till juni med tyngdpunkt i månadsskiftet april-maj. Den andra omfattar gräsblomningen och sträcker sig från april till oktober, med tyngdpunkt i juni-juli. Den tredje och sista perioden omfattar gråbons blomning, och sträcker sig från juli till september med tyngdpunkt under första halvan av augusti.

Vädret styr hur mycket pollen växterna släpper ifrån sig och hur mycket pollen luften kan innehålla. Soliga, blåsiga och relativt varma dagar frisätts stora mängder pollen, som kan transporteras över långa sträckor. Regniga och kalla dagar är oftast ståndarna stängda, och inget pollen släpps ut. Regndropparna tvättar också ur luften och sköljer med sig luftburet pollen till marken.

Vissa år är så kallade pollenår. Då har förutsättningarna för en riklig blomning varit goda, och växterna har lagt mycket energi på att blomma. Vad som påverkar om ett år blir pollenår eller inte, varierar från art till art och är inte alltid känt. Svåra pollenår för björk var till exempel åren 1993, 1998 och 2000.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera