kan man undvika pollen?

Fjälllandskap

I fjällen är det glesare mellan lövträden och därmed ofta lägre lövträdspollenhalter

Pollenhalten är sällan konstant, utan varierar över tid och geografiska områden, samt med olika väderfenomen. Är man allergisk mot pollen kan det vara intressant att veta om det finns platser där pollenhalterna i genomsnitt är lägre än i övrigt. 

Generellt sett återfinns de lägsta pollenhalterna i kustbandet, i skärgården eller intill någon av de stora sjöarna. I norra Sverige är också pollenhalterna i allmänhet lägre än i södra delen av landet, och antalet allergiframkallande pollenslag är också färre i norr.

Men det gäller att komma ihåg att dessa iakttagelser bygger på medelvärden av pollenmätningar över flera år. Omvända förhållanden kan mycket väl förekomma under kortare eller längre perioder. Man kan alltså inte utgå ifrån att pollenhalten alltid är lägre på dessa platser.

Vad gör man då om man vill undvika pollen så mycket som möjligt under den värsta säsongen? Den bästa lösningen är naturligtvis att resa till ett område där allergenet inte finns. Men att resa långt i flera veckor varje år är naturligtvis omöjligt för de flesta av oss.

Stannar man inom landets gränser, är det alltid en chanstagning. Vid pålandsvind är kusten och skärgården en bra vistelseort, men kommer vinden från land är det sällan någon större skillnad på luftens innehåll av pollen här eller i inlandet.

En metod som fungerar i ett land som Sverige, som ju omfattar många olika klimatzoner, är att resa ifrån den värsta blomningen. Bor man i södra Sverige kan man resa långt norrut i månadsskiftet april-maj, för att sedan återvända i mitten eller slutet av maj när blomningen nått de norra delarna av landet och mattats av längre söderut.

pollen

Björkpollen i svepelektronmikroskop

När och var finns pollen? Vad är egentligen pollen och hur fungerar det? Här kan du läsa om vad pollenet har för funktion i naturen.

LÄs mera

vÄxter

Maskrosor

Vilka växter orsakar pollenallergi och när finns pollen i luften? Här kan du läsa mer om de olika pollenslag som finns och hur vanliga de är.

LÄs mera

Behandlingar

Pollenallergi

Vad kan man göra om man lider av pollenallergi? Vilka möjligheter finns? Här kan du läsa mer om vad du kan göra för din allergi.

LÄs mera

Om pollen.se

Martin von Pfaler

Pollen.se är en fristående informationssajt. Här kan du läsa om Pollen.se och och oss som ligger bakom.

LÄs mera