Allergivaccination

Allergivaccination

Allergivaccination eller hyposensbehandling görs oftast på sjukhus. Tanken är att vänja kroppen vid allergenet.
Bild: Catherine Yeulet / iStockphoto

Allergivaccinering eller hyposensibilisering är det närmaste man kan komma att bota pollenallergi idag. Men behandlingen är tidsödande och besvärlig och fungerar inte för alla.

De flesta pollenallergiker drömmer nog om ett symtomfritt liv och att få njuta av vårens och sommarens grönska utan att bli sjuka. Till er alla som hoppas på en mirakelkur: Det finns inga sådana!

Allergivaccinering går ut på att man långsamt vänjer kroppen vid allergenet genom att spruta in små mängder av det i blodet.  Behandlingen fungerar bäst för den som får en kraftig allergisk reaktion mot något enstaka allergiframkallande ämne, t ex björkpollen. För att se om man kan komma ifråga för en behandling görs först ett allergitest hos en läkare. Därefter går man vidare med själva behandlingen.

Behandlingen ges oftast på ett sjukhus. Under sju till åtta veckors tid får man en spruta i veckan, därefter en spruta ungefär varannan månad under tre till fem års tid. I bästa fall har kroppen då vant sig vid allergenet och symtomen på allergin försvinner eller mildras betydligt.

Mot gräspollenallergi finns numera en ny metod som bara används i svåra fall då andra behandlingar inte hjälper. Behandlingen ges då i form av smälttabletter som man lägger under tungan. Smälttabletterna innehåller extrakt av det man är allergisk mot. Man påbörjar behandlingen några månader före pollensäsongen och tar tabletter varje dag under en lång tid för att effekten ska hålla i sig även efteråt. Behandlingen är ännu så länge så ny att man inte vet hur effektiv den är.

Källa: 1177.se

Antihistaminer

Mediciner

Vanliga mediciner.

Rinnande ögon och näsa, ständiga nysningar och besvärande klåda. Alla är vanliga symtom vid allergi och beror ofta på att stora mängder histaminer har kommit ut i blodet. Många allergimediciner motverkar histaminerna och kallas därför för antihistaminer. Flera av dem går att köpa receptfritt i form av ögondroppas, nässpray och tabletter.

Histamin är ett hormon och en signalsubstans. Ämnet frisätts normalt hela tiden då man är vaken och påverkar flera viktiga system i kroppen, bl a immunförsvaret och mag-tarmsystemet. Det påverkar också vakenheten, nyfikenheten, inlärningen, minnet och dygnsrytmen. 

När man andas in ett allergen - alltså ett ämne man är allergisk mot - fastnar detta på slemhinnorna i näsan. Kroppen tror att den fått i sig ett farligt ämne och frisätter därför mycket stora mängder histamin. Det gör att blodet enklare tar sig ut genom blodkärlens väggar in i den omkringliggande vävnaden. Resultatet blir svullnad och klåda. Näsan börjar klia, snoret rinner och ögonen tåras. Är man mycket allergisk kan svullnaden i sig leda till att man också får svårt att andas eftersom luftvägarna blir trängre. 

Antihistaminer är mediciner som på något sätt blockerar histaminets funktion. Antingen i ögonen (som ögondroppar), i näsan (som nässpray) eller i kroppen som helhet (tabletter). 

Moderna antihistaminer blockerar en av tre histaminreceptorer i kroppen, den så kallade H1-receptorn. En receptor är en mottagare vars uppgift det är att fånga upp ett visst ämne på ytan av kroppens celler. När receptorerna blockeras av läkemedlet kan alltså inte lika mycket histamin tas upp inuti cellerna och histaminet får dämed mindre effekt. Det gör att svullnaden och alla de andra symtomen blir mindre. Tyvärr försvinner symtomen sällan helt.

Antihistaminer är en god hjälp när man är måttligt allergisk och vill minska sina symtom genom självmedicinering. Men känner man att allergin gör det svårt att andas, om det piper i bröstet eller man lätt blir andfådd bör man uppsöka läkare. Risken är då att man har drabbats av astma, vilket ofta kräver behandling. 

gullvivor-friprepExempel på antihistaminmediciner

Aerius, Allegra, Clarityn, Dasselta, Desloradatin, Ebastin, Fexofenadin, Kestine, Livostin, Loradatin, Nefoxef, Telfast, Zaditen, Zyrlex ...

Källa: FASS. OBS! Listan är inte komplett!

Typiska läkartermer på vanlig svenska

Allergisk konjunktivit = ögonen tåras och rinner
Allergisk rinit
= Näsan rinner och man nyser
Allergisk rinokonjunktivit
 = näsan och ögonen rinner och man nyser
Nasal provokation = man för in det allergiframkallande ämnet i näsan
Hudtest eller pricktest = allergitest där man lägger små droppar av olika allergen på huden
Urtikaria = nässelutslag

Behandla pollenallergin själv

Mediciner

Slumpmässigt urval av mediciner.

Lindrig allergi med symtom som kliande ögon och rinnande näsa kan man ofta behandla själv med receptfria mediciner. Men innan man börjar medicinera bör man vara säker på att det är allergi man lider av. Gör ett allergitest hos din läkare eller vårdcentral, då får du inte bara reda på om du är allergisk utan i de flesta fall också vad du är allergisk mot.

De receptfria medicinerna bygger i de flesta fall på så kallade antihistaminer, och finns som nässpray, ögondroppar eller tabletter. Det finns också läkemedel med natriumkromoglikat som man använder på samma sätt. Om man har astma behandlar man oftast med luftrörsvidgande mediciner, eventuellt i kombination med kortison. Dessa läkemedel är i allmänhet receptbelagda. Känner du astmasymtom, bör du i vilket fall som helst ta kontakt med läkare för att inte riskera att astman förvärras.

Förutom mediciner finns det andra åtgärder som kan minska besvären. Visst ska även allergiker ha möjlighet att komma ut och njuta av naturen, men det är bra om man undviker björkskogen mitt under den värsta pollensäsongen. Om man duschar ur håret på kvällen slipper man massor av pollen som fastnat där under dagens lopp och sedan gnids in i kudden. Det är också bra att ha fönstren stängda under dagen och att inte ta in blommor och ris som ger besvär. Om man vädrar sängkläder eller torkar tvätt uteomhus bör man låta bli det när det är som mest pollen i luften.

gullvivor-friprepVilka mediciner finns mot pollenallergi?

Det finns ganska många bra mediciner mot pollenallergi och en hel del är receptfria. Vid måttliga besvär från ögon och näsa är det enklaste att använda antihistamintabletter som man tar en gång om dagen. Små förpackningar finns att köpa receptfritt på apoteket. De kan tas förebyggande under hela pollensäsongen. Har man inte besvär varje dag, kan man ta dem vid behov. Behöver man tabletter under längre tid kan man få dem på recept. Antihistamin finns även som ögondroppar och nässpray.

Vid lindriga besvär kan man också prova natriumkromoglikat. Det säljs också receptfritt på apoteket. Dessa läkemedel finns både som ögondroppar och nässpray.

Natriumkromoglikat har bäst effekt om man börjar behandla sig regelbundet innan säsongen riktigt kommit igång. Läkemedlet har praktiskt taget inga biverkningar, men man får droppa och/eller spraya flera gånger om dagen. Ofta behöver man komplettera med någon annan medicin.

Nässpray med kortison kan köpas receptfritt, medan kortisonpulver för näsan är receptbelagt.
På apoteket kan man få råd om vilka receptfria allergimediciner som finns.

Vid riktigt svår pollenallergi får man ibland kombinera alla typer av mediciner som är uppräknade här. En möjlighet kan då vara att ge en spruta kortison, som varar i 4-6 veckor.

Den som också har astma får ofta öka på sina inhalationer med förebyggande mediciner under den här perioden.

Undvik pollen

Joggare

Undvik att träna utomhus vid höga pollenhalter.

Det är väldigt svårt att helt och hållet undvika att utsättas för pollen i sitt vardagsliv. Men det finns en hel del saker man kan göra för att minska den dos man exponeras för och därmed lindra symtomen.

Vad man kan göra för att inte få i sig så mycket pollen?

Vistas inte ute mitt på dagen 
Pollenhalterna i luften är vanligen högst mitt på dagen och en bit in på eftermiddagen. Undvik om möjligt att gå ut då, åtminstone om vädret är soligt, varmt och blåsigt.

Träna inte utomhus
När kroppen ansträngs ökar pulsen och därmed den mängd luft man andas in till det flerdubbla. Luften innehåller pollen och pollenallergener, och ju mer luft man andas, desto mer av dessa får man i sig.

Vädra inte
Normalt är halten av pollen låg inomhus. Men vid vädring under pollensäsongen kommer naturligtvis pollen in, som sedan kan virvla upp och hålla sig svävande även inomhus. Om man nödvändigtvis måste vädra är det säkrast att göra detta på natten eller under tidig morgon. Tänk på att höga halter av pollen kan förekomma vid alla tidpunkter på dygnet.

Häng inte ut tvätt
Pollen och allergener fastnar på tvätt som hänger ute på tork, och följer sedan med in.

Duscha husdjuren efter att de varit ute
Hundar, katter och andra pälsdjur kan bära med sig ansenliga mängder av pollen och allergener i pälsen.

Tvätta håret, kläder och sängkläder
Pollen som följt med in förlorar det mesta av sina allergener efter en runda i tvättmaskinen.

Rök inte
Rökning förvärrar besvären. Undvik att vistas i rökiga lokaler.

Låt någon annan sköta städningen
På ställen där damm ofta samlas, lägger sig även allergiframkallande partiklar såsom t.ex. pollen. Undvik att ha med damm att göra. Vid dammsugning fastnar visserligen pollen till största delen i dammsugarpåsen eller filtret, men pollenallergener är tillräckligt små för att ta sig genom dammsugaren och virvlas upp i luften av utblåset.

Möblera spartanskt
Undvik textilier, särskilt i sovrummet. Gardiner, mattor och stoppade möbler är dammfällor som är svåra att hålla rent. Likaså bokhyllor och prydnadssaker.

Välj krukväxter med omsorg
Bland de krukväxter som kan ge symtom som påminner om pollenallergi - allergisk snuva eller ögonsymtom, ibland också förvärrade astmasymtom är bl a:

 • Benjaminfikus
 • Lyrafikus
 • Yuccapalm
 • Trekantseuforbia
 • Kinaros
 • Drakblodsträd
 • Missne (kalla)
 • Svartbräken · Bergspalm
 • Saintpaulia
 • Hemtrevnad
 • Penningträd (crassula)
 • Ormbunkar

gullvivor-friprepAndra tips och råd

Inomhus: Torka damm med mikrofiberduk eller en fuktig trasa
I sovrummet: En bra luftrenare kan vara till nytta
I tvättstugan: En kondenserande torktrumma komprimerar vattnet och gör att inte så mycket damm och ludd lossnar från kläderna
I trädgården: Om gräsmattan klipps vid fuktigt väder minskar dammet
I trädgården: Plantera inte vindpollinerade växter i närheten av vädringsfönstren
I trädgården: Rensa bort gråbo, gärna innan den blommar i juli
I bilen: Dammsug bilen och kontrollera att bilens luftfilter är i skick
I bilen: Håll fönstren stängda då du kör bil
Allmänt: Följ med pollenrapporterna i tidningar, tv, radio, text-tv, SMS och på webben

Källa: Allergi- och Astmaförbundet rf samt Allergiinformationscentralen i Finland (www.allergia.com). 

Natriumkromoglikat

Natriumkromoglikat lindrar pollenallergi genom att förhindra frisättningen av histamin. Ämnet finns i form av ögondroppar och nässpray. Natriumkromoglikat ger inga påtagliga biverkningar i form av t ex trötthet. En nackdel är att behandlingen med natriumkromoglikatbaserade nässprayer ofta måste pågå under några dagar för att ge optimalt resultat.

En stor fördel med natriumkromoglikat är att det kan användas både under graviditet och amning.

gullvivor-friprepExempel på mediciner med natriumkromoglikat

Lecrolyn och Lomudal nässprayer och ögondroppar finns receptfritt på apoteken.

Källa: Läkemedelsverket, FASS.